Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document

Przetargi

Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2020-12-03, Zakończony.: NIE
Opis: Dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. w roku 2021.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2020-03-05, Zakończony.: 2020-06-02
INFORMACJA:
Opis: Dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2020-02-11, Zakończony.: 2020-06-02
INFORMACJA:
Opis: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2019-12-11, Zakończony.: 2019-12-20
INFORMACJA:
Opis: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Międzygminnego Składowiska Odpadów KRAS-EKO Sp. z o. o. w Wincentowie w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2019-12-10, Zakończony.: 2020-02-05
INFORMACJA:
Opis: Dostawa (zakup) oleju napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o. w roku 2020.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2019-12-05, Zakończony.: 2019-12-20
INFORMACJA:
Opis: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2019-02-15, Zakończony.: 2019-03-05
INFORMACJA:
Opis: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2018-07-18, Zakończony.: 2018-09-21
INFORMACJA:
Opis: Dostawa sprzętu w ramach inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2018-04-21, Zakończony.: 2018-09-21
INFORMACJA:
Opis: Dostawa fabrycznie nowego: sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu w ramach inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK
zobacz pliki ...
~
Nazwa: Przetarg nieograniczony
Ogłoszony.: 2018-04-20, Zakończony.: 2019-01-16
INFORMACJA:
Opis: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK
zobacz pliki ...
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Zadania 2
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
 • Dokument SIWZ zmiana z 21 maja 2018
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Dokument SIWZ
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik nr 1.1 B – Zadanie 1B Projekt Budowlany 82MB.zip
 • Załącznik nr 1.1 B – Zadanie 1 B STWiOR 106MB.zip
 • Załącznik nr 1.1 B – Zadanie 1B Przedmiar Robót
 • Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2 Projekt Budowlany 38MB.zip
 • Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2 STWiOR
 • Załącznik nr 1.2 – Zadanie 2 Przedmiar Robót
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty
 • Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej
 • Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz Robót Budowlanych
 • Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy
 • ~
  Nazwa: Przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2018-03-28, Zakończony.: 2018-05-23
  INFORMACJA:
  Opis: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2018-02-21, Zakończony.: 2018-08-04
  INFORMACJA:
  Opis: Dostawa fabrycznie nowego: rozdrabniacza mobilnego, sita mobilnego i wózka widłowego w ramach inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2017-12-21, Zakończony.: 2018-02-01
  INFORMACJA:
  Opis: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją inwestycji pod nazwą: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Zaproszenie do składania ofert
  Ogłoszony.: 2016-10-21, Zakończony.: 2016-10-28
  INFORMACJA:
  Opis: DostosowanieZakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Zaproszenie do składania ofert
  Ogłoszony.: 2016-01-05, Zakończony.: 2016-01-27
  INFORMACJA:
  Opis: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Zaproszenie do składania ofert
  Ogłoszony.: 2015-10-20, Zakończony.: 2015-12-01
  INFORMACJA:
  Opis: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: Zaproszenie do składania ofert
  Ogłoszony.: 2015-07-10, Zakończony.: 2015-09-03
  INFORMACJA:
  Opis: Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK.
  zobacz pliki ...
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-08-09, Zakończony.: 2012-11-19
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie.
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-07-17, Zakończony.: 2012-08-08
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie.
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-07-02, Zakończony.: 2012-07-17
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie.
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-06-08, Zakończony.: 2012-06-29
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-02-16, Zakończony.: 2012-03-17
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją projektu pod nazwą: "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie"
  ~
  Nazwa: przetarg nieograniczony
  Ogłoszony.: 2012-02-01, Zakończony.: 2012-02-15
  INFORMACJA: Z uwagi na upłynięcie terminów składania ofert dokumentacja została usunięta.
  Opis: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją projektu pod nazwą: "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie
  ~
   
     
  Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
   Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
  X
  Untitled Document