Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych
"KRAS-EKO" Spółka z o. o.


Adres:
Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw

Tel.: 82 577 29 73
Fax.: 82 577 29 74
Mail: kras-eko(at)wp.pl
www: kraseko.pl

Czas pracy spółki:
PN - PT 7.30-15.30
SO - ND nieczynne

NIP: 564 16 29 208
REGON: 110608386
KRS: 0000041616
GIOŚ: E 0008357Z

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 6.236.000,00 zł

Dojazd:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "KRAS-EKO" Spółka z o.o. z siedzibą w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, tel. 82 577 29 73, e-mail: kras-eko@wp.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.
 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document