Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document

Zadania:
Działalność gospodarcza należąca do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, obejmująca sprawy bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów.

Zakres usług:
Zakres usług oparty jest na posiadanym przez spółkę wyposażeniu: transport samochodowy o ładowności do 1450 kg, transport ciągnikowy, przyczepy samowyładowcze o ładowności 6 ton i 10 ton, ładowacz czołowy TUR z osprzętem: widły, łyżka załadunkowa, pług do odśnieżania, transport nieczystości płynnych - przyczepa asenizacyjna o pojemności 6700 litrów, kosiarka rotacyjna, rozdrabniacz gałęzi, myjka wysokociśnieniowa z myciem na gorąco, wykaszarka spalinowa, niwelacje terenu - spychacz gąsienicowy TD8H.

Przedmiot działalności:
- wywóz odpadów, gospodarowanie odpadami, zagospodarowanie odpadów
- przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych
- gospodarka ściekami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
- sprzedaż hurtowa artykułów i półproduktów
- sprzedaż hurtowa surowców wtórnych i złomu
- transport drogowy towarów
- wynajem samochodów ciężarowych
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi


     
 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document