Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document
Elektro Recykling
Urządzenia zbierane podczas zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to nie nadające się do dalszej eksploatacji urządzenia domowe i biurowe. Zainteresowanie zbiórką jest duże, wiele sprzętu dostarczają instytucje publiczne, pozostała część pochodzi od mieszkańców miasta i gmin. Zebrany zużyty sprzęt poddany zostanie recyklingowi w zakładzie prowadzącym elektrorecykling. Więcej na www.krasnystaw.pl

Recykling organiczny
Trawa, liście, gałęzie i inne odpady organiczne podlegające procesom biodegradacji trafiają na naszą kompostownię. W napowietrzanych pryzmach w procesie mineralizacji masa roślinna ulega rozkładowi tworząc jednorodną brunatną próchnicę - humus. Którą wykorzystuje się do wzbogacania starych trawników oraz jako podkład pod nowe tereny zielone.

 
Odzysk energetyczny
Odpady komunalne, a zwłaszcza zawarte w nich tworzywa sztuczne mają wysoką wartość energetyczną. Odpady poddane zostają rozdrobnieniu i wykorzystane jako surowiec energetyczny - paliwo alternatywne, spalane z miałem węglowym w procesie wytwarzania cementu i klinkieru.

Unieszkodliwianie
Do składowania trafiają odpady, które nie mogą zostać poddane odzyskowi surowców wtórnych, są to odpady dostarczane w sposób zmieszany. Najczęściej są to odpady komunalne, odpady z budowy i remontów, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji.

   

 

 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document